De Euregional

Technology Award wordt jaarlijks uitgereikt aan de school die een competitie van  technische vraagstukken op een vernuftige manier weet op te lossen.


Het bestaansrecht van Stichting Science and Industry

De stichting creëert haar bestaansrecht door een waaier aan projecten en thema’s te organiseren. Ze voorziet deze van expertise en middelen. Voor de realisatie van deze projecten werkt Stichting Science and Industry samen met een diversiteit aan stakeholders.


De stichting richt zich in eerste instantie op Zuid-Limburg, een regio die ooit de bakermat was van de nationale industriële revolutie. Veel van dit rijke verleden is in de loop van de tijd verdwenen. Niet alleen is industrieel erfgoed gesloopt, ook hebben veel bedrijven hun deuren gesloten. De maakindustrie vestigde zich veelal in de lagelonenlanden

De stichting wil ondermeer het rijke industrieel verleden inzetten om nieuwe kansen te creëren voor de maakindustrie.

 

Ontwikkelingen gebaseerd op het historisch DNA van de regio

De hoofdactiviteiten van de stichting zijn projecten gericht op het terugbrengen van de maakindustrie; het ontwikkelen en faciliteren van startup platforms.


Tevens ontwikkelt de stichting educatieve projecten in samenwerking met regionale opleidingsinstituten. De stichting promoot leegstaand industrieel erfgoed in de regio als ontmoetingsplaats voor techniek, educatie en cultuur.

 

Een van de eerste initiatieven van de stichting waren de toeristische wandelroutes langs industrieel erfgoed, die samen met de Euregionale ingenieursverenigingen ontwikkeld zijn. Hiermee wil de stichting bezoekers en toeristen informeren over de maatschappelijke, economische en culturele ontwikkelingen die de industrie heeft voortgebracht en nog zichtbaar zijn.

Stichting Science and Industry (SSaI) initieert en participeert in diverse, uiteenlopende projecten.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••


Deze projecten zijn zeer complex en er is veel

expertise nodig om ze succesvol in de markt te

zetten. Een gedeelte van de expertise voor de realisatie

van deze projecten komt van het bestuur zelf.


Daarnaast werken wij voor ieder project samen met deskundigen om het project tot een succes te maken.


Hiernaast volgt een overzicht van de samenwerkingspartners per project.

Voor het maken en uitgeven van de toeristische routes (Made in ... ) werkt SSaI samen met o.a.:

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

 • Centre Ceramique
 • VVV-Maastricht
 • Universiteit

           Maastricht

 • RHCL
 • Erfgoed beweegt

•••••••••••••••••••••••••••••••••••

Voor de Euregional

Technology Award werken wij samen met o.a.:

 • Continium Kerkrade
 • Soapbox
 • Provincie Limburg
 • diverse gemeentes
 • Drielanden

           Ingenieurs

           Kontakt (DIK).

 • Koninklijk Instituut

            Van Ingenieurs

           (KIVI)

 • VIZL Vereniging

           Ingenieurs Zuid Limburg

 • VWO-onderwijsinstellingen

           in de Euregio

 • Zuyd Hogeschool

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Voor de realisatie van CoSI’s werken wij samen met o.a.

 • Provincie Limburg
 • Gemeente Maastricht
 • Tools
 • Musea Maastricht
 • Continium Kerkrade
 • Het verbond (collectief van kunstenaars)
 • Walas Concepts
 • Universiteit Maastricht
 • RHCL

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••